Beheersplan kunstwerken Almere

Beheersplan kunstwerken Almere

Het betreft het opstellen van een beheersplan met veiligheidseisen t.b.v. de inspecties van civieltechnische kunstwerken voor de gehele gemeente Almere in opdracht van de gemeente Almere in samenwerking met ingenieursbureau Antea.

VEGM  adviseert & controleert contractstukken.

Contractvorm: n.v.t.