Bouwrijp maken Nobelhorst Almere

Bouwrijp maken Nobelhorst Almere

Het betreft het bouwrijp maken van Nobelhorst te Almere Poort in opdracht van gemeente Almere. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen en aanbrengen van funderingslagen, het opnemen en aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, het verrichten van grondwerk en het aanbrengen van riolering, drainage en beschoeiingen.

VEGM beheert het meerjarig raamcontract en stelt hiervoor plannen van aanpak op, de ontwerp & bestek tekeningen, hoeveelhedenstaten,  kosten ramingen, toets offertes. Verzorgt en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af  met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven  en derden. En verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst