Herinrichting laad en losstation ‘s-Hertogenbosch

Herinrichting laad en losstation ‘s-Hertogenbosch

Het betreft het herinrichten van laad en losstation bij GTO Platting te ’s-Hertogenbosch in opdracht van GTO platting. De werkzaamheden bestaan uit: het opbreken van bestaande materialen, het aanbrengen van een nieuw HWA stelsel, het aanbrengen van een puinfundering en het aanbrengen van de originele Slelcon platen.

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, de ontwerp & bestek tekening, hoeveelhedenstaat, kosten raming, toets offertes, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op. Stemt het project af  met de opdrachtgever en andere betrokkenen en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Contractvorm: n.v.t.