Renovatie Kooikerweg west ’s-Hertogenbosch

Renovatie Kooikerweg west ’s-Hertogenbosch

Het betreft het renoveren van Kooikerweg west te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het realiseren van verhoogde fietspaden, het verwijderen van de asfaltverharding en slakkenfundering, het aanbrengen van puinfundering en asfalt, het vervangen van de elementen verharding, het vervangen van het rioleringsstelsel, het afkoppelen van het hemelwater en het vervangen van de openbare verlichting.

Contractvorm: RAW