Vitalisering Sparrenburg Rosmalen

Vitalisering Sparrenburg Rosmalen

Het betreft het renoveren van Sparrenburg te Rosmalen in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch.

De werkzaamheden bestaan uit: het renoveren van de elementverharding en het groen, het vervangen van de kolken en huisaansluitingen en het toepassen van waterberging onder de elementverharding.

VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst