Aanleg carpoolplaats Brabantpoort Rosmalen

Aanleg carpoolplaats Brabantpoort Rosmalen

Het betreft het aanleggen van carpoolplaats Brabantpoort te Rosmalen in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijpmaken van het terrein het aanleggen van een HWA- stelsel, grasbeton elementen, elementverharding, openbare verlichting en het planten van bomen en het inrichten van de openbare ruimte.

VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Contractvorm: n.v.t.