Aanleg carpoolplaats Brabantpoort

<strong>Aanleg carpoolplaats Brabantpoort</strong>

Het project betreft het aanleggen van carpoolplaats Brabantpoort te Rosmalen.

De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein het aanleggen van een HWA- stelsel, grasbeton elementen, elementverharding, openbare verlichting en het planten van bomen en het inrichten van het openbare gebied zoals onder andere het plaatsen van meubilair en bebording.

VEGM inventariseert, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenramingen.

Opdrachtgever: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW