Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas

Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas

Het betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever Ertveldplas te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van palen met wilgenwiepen

Contractvorm: RAW