Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas

<strong>Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas</strong>

Het project betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de Ertveldplas te

’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van palen met wilgenwiepen

Functie: Projectleider

Contractvorm: RAW