Aanleg parkeerterrein Hockeyclub

<strong>Aanleg parkeerterrein Hockeyclub</strong>

Het project betreft het aanleggen van parkeerterrein Hockeyclub ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een parkeerplaats waarvan de rijbaan in asfalt en de parkeervakken in betonstraatstenen de looppaden zijn gerealiseerd in gebakken materiaal. Het HWA is afgekoppeld het groen aangeplant en het openbaar gebied opnieuw ingericht zoals onder andere het plaatsen van meubilair, bebording en verlichting.

Functie: Projectleider

Contractvorm: RAW