Asfalt Boerenkamplaan en Sluisweg te Someren

<strong>Asfalt Boerenkamplaan en Sluisweg te Someren</strong>

Het project betreft het uitvoeren van een reconstructie van de asfaltverharding, het realiseren van fiets suggestiestroken en het aanleggen van extra groenvakken aan de gebiedsontsluitingswegen de Boerenkamplaan en Sluisstraat te Someren.

VEGM heeft de uitvoeringstekeningen en het bestek incl. bijlagen opgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Someren

Contractvorm: RAW