Beheersplan Kunstwerken

<strong>Beheersplan Kunstwerken</strong>

Het project betreft het opstellen van een beheersplan met veiligheidseisen t.b.v. de inspecties van civieltechnische kunstwerken voor de gehele gemeente Almere in samenwerking met ingenieursbureau Antea.

VEGM  adviseert & controleert contractstukken.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW