Bouwrijp, Woonrijp, Realisatie kunstwerken en de aanplant en onderhoud van het groen voor de wijken Nobelhorst en Vogelhorst te Almere Hout.

<strong>Bouwrijp, Woonrijp, Realisatie kunstwerken en de aanplant en onderhoud van het groen voor de wijken Nobelhorst en Vogelhorst te Almere Hout.</strong>

Het project betreft de ontwikkeling van de wijken Nobelhorst en Vogelhorst te Almere Hout. Nobelhorst in Almere Hout is een dorp in de stad. In het dorp Nobelhorst heeft elk buurtje zijn eigen karakter en zijn de huizen verschillend. Bewoners wonen hier vlak bij het bos en er is ook veel water in de buurt. Vogelhorst is het villapark gelegen tegen de rand van Nobelhorst.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerpen & bestekken, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook verzorgen wij de financiële afwikkeling van het project.

In samenwerking met ingenieurs bureau Roelofs zijn de contractstukken opgesteld voor de Raamovereenkomsten Bouwrijp, Woonrijp en de levering en aanplant van het groen en

Zijn de deelopdrachten voorbereid voor de realisatie van de hoofdinfra Nobelhorst, het bouwrijp, woonrijp en de levering en aanplant van het groen van diverse velden.

VEGM heeft de werkzaamheden gecontracteerd. Hierbij hebben wij het gehele Europese aanbestedingsprocedure begeleid. Ook is VEGM als contractadviseur betrokken bij de aanbesteding van 25 kunstwerken via een geïntegreerd contract onder de UAV-GC 2005.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW- Raamovereenkomst & UAV-GC