Bouwteam Almere Haven

<strong>Bouwteam Almere Haven</strong>

Het project betreft het in bouwteam realiseren van het groot onderhoud van de Kerk en Markt gracht te Almere Haven.

VEGM heeft het contractadvies verzorgt, de contracten opgesteld en neemt deel aan het bouwteam als contractadviseur. De bouwteam partner is Dusseldorp infra.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW-Raamovereenkomst (Bouwteam onder de UAV 2012)