Bruggen Schateiland

<strong>Bruggen Schateiland</strong>

Het project betreft de realisatie van drie bruggen ter ontsluiting van de nieuw aan te leggen camping op het Schateiland in Almere. Meest in het oog springend is de beweegbare fietsbrug volgens het principe van de Hollandse Brug. Met 10 m2 aan zonnepanelen op de bovenzijde van de ballastkist is de brug energieneutraal. De brug is uitgevoerd met een innovatief systeem voor zelfbediening, zodat recreanten op de staande mastroute de brug in het vaarseizoen zelf kunnen openen wanneer zij willen passeren.

VEGM heeft het contractmanagement voor de Opdrachtgever uitgevoerd van het DBM-contract onder de UAV-GC via systeem gerichte contractbeheersing.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: UAV-GC