Buitenpolder Achter Kuinre

<strong>Buitenpolder Achter Kuinre</strong>

Het project betreft het opnieuw in richten van het watersysteem in de Buitenpolder achter Kuinre dit betreft het vervangen van 6 Stuwen het vervangen en realiseren van 9 inlaten en het vervangen en realiseren van 45 duikers. Het projectgebied van 750 hectaren en ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre gemeente Steenwijkerland in de kop van de provincie Overijsel.

VEGM heeft de inschrijfstaat van de aannemer voor het uitvoeren van dit werk geverifiërend en hier een advies rapportage voor opgesteld

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Contractvorm: RAW (Bouwteam onder de UAV 2012)