Categorie:Actueel

Herinrichting laad en losstation ‘s-Hertogenbosch

Het betreft het herinrichten van laad en losstation bij GTO Platting te ’s-Hertogenbosch in opdracht van GTO platting. De werkzaamheden bestaan uit: het opbreken van bestaande materialen, het aanbrengen van een nieuw HWA stelsel, het aanbrengen van een puinfundering en het aanbrengen van de originele Slelcon platen. VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak […]

Meer lezen

Reconstructie parkeerterrein Venlo

Het betreft het reconstrueren van parkeerterrein op een industrieterrein te Venlo in opdracht van Starr Vastgoed. De werkzaamheden bestaan uit: het frezen van de bestaande deklaag, het repareren van schades in de onderlaag, het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het plaatsen van anti parkeer element en het herstellen van de elementverharding in openbaargebied. VEGM inventariseert […]

Meer lezen

Woonrijp maken Mooiland Empel

Het betreft het woonrijp maken van Mooiland te Empel in opdracht van woningbouwvereniging Mooiland. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van voetpaden, waterpartijen, grondwallen, beplanting en een parkeerterrein. VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming. Contractvorm: RAW

Meer lezen

Vitalisering Sparrenburg Rosmalen

Het betreft het renoveren van Sparrenburg te Rosmalen in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het renoveren van de elementverharding en het groen, het vervangen van de kolken en huisaansluitingen en het toepassen van waterberging onder de elementverharding. VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een […]

Meer lezen

Aanleg carpoolplaats Brabantpoort Rosmalen

Het betreft het aanleggen van carpoolplaats Brabantpoort te Rosmalen in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijpmaken van het terrein het aanleggen van een HWA- stelsel, grasbeton elementen, elementverharding, openbare verlichting en het planten van bomen en het inrichten van de openbare ruimte. VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen […]

Meer lezen

Herinrichting parkeerterrein Hoge Slagen

Het betreft het herinrichten van parkeerterrein Hoge Slagen te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de elementverharding, vervangen van kolk en huisaansluitingen, het realiseren van extra parkeergelegenheid en het vervangen van het groen. VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een […]

Meer lezen

Evenementen Amsterdam

Het betreft het voorbereiden en uitvoeren van diverse grote evenementen zoals Koningsdag en de Pride  in opdracht van gemeente Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het promotioneel reinigen van de openbare ruimte. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met ABR Activatie VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, maakt de ontwerp tekening, kosten raming, […]

Meer lezen