De Vrijheid Heerewaarden

<strong>De Vrijheid Heerewaarden</strong>

Het project betreft een inbreidingsplan in de gemeente Heerewaarden. Het oude dorpshuis is afgebroken en hier zijn nieuwe woningen voor in de plaats gekomen.

VEGM heeft de bestekstekeningen, het bestek inclusief raming voor het bouwrijp en woonrijp opgesteld.

Opdrachtgever: Roy Verstegen B.V

Contractvorm: RAW