Eikenprocesierups

<strong>Eikenprocesierups</strong>

Het project betreft de bestrijding van de Eikenprocessierupsen d.m.v. het preventief behandelen van eikenbomen tegen eikenprocessierupsen, het curatief verwijderen van eikenprocessierupsen en het verwijderen van nesten.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Roelofs

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: RAW