Elementendreef Almere

<strong>Elementendreef Almere</strong>

Het project betreft het vervangen van de tijdelijke asfalt constructie naar een definitieve asfalt constructie. De elementendreef is de gebiedsontsluitingsweg van Almere – Poort waardoor in dit project veel uitdagingen zaten om hinder er overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

VEGM heeft de uitvoeringstekeningen, de RAW inschrijfstaat, en de inschrijfleidraad opgesteld ook hebben wij de aanbesteding begeleid.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW