Evenementen Amsterdam

Evenementen Amsterdam

Het project betreft het voorbereiden en uitvoeren van diverse grote evenementen zoals Koningsdag en de Pride te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het promotioneel reinigen van de openbare ruimte. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met ABR-activatie B.V.

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, de ontwerptekening, kostenraming, toets offertes, stemt het project af met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en andere betrokkenen, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Contractvorm: Dienstverleningsovereenkomst