Evenementen Amsterdam

Evenementen Amsterdam

Het betreft het voorbereiden en uitvoeren van diverse grote evenementen zoals Koningsdag en de Pride  in opdracht van gemeente Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het promotioneel reinigen van de openbare ruimte. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met ABR Activatie

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, maakt de ontwerp tekening, kosten raming, toetst offertes, stemt het project af  met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Contractvorm: n.v.t