Evenementenweg

<strong>Evenementenweg</strong>

Het project betreft de aanleg van een betonweg over het evenementenstrand te Almere Poort, deze weg wordt aangelegd om het evenementenstrand te bereiken met zwaar verkeer.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Sweco

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: RAW