Floriade Hoofdentree Cirkel

<strong>Floriade Hoofdentree Cirkel</strong>

Het project betreft de aanleg van de hoofdentree voor het Floriade terrein. Hiervoor is het kunstwerk de Naald verplaatst naar de hoofdentree. Dit kunstwerk is een stalenmast van 50 meter hoog gemaakt door kunstenaar Jan van Munster in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

VEGM heeft de voorbereiding getroffen voor het verplaatsen van de mast en de nieuwe funderingsconstructie ook hebben wij de werkzaamheden aanbesteed en de uitvoering van de werkzaamheden begeleid.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW