Floriade realisatie Smart Circular Bridge

Floriade realisatie Smart Circular Bridge

Het project betreft het realiseren van een Bio composietbrug. In samenwerking met bedrijven en universiteiten in Noordwest-Europa zoals onder andere de Technische Universiteit Eindhoven is het project Smart Circular Bridge gestart.  Binnen het vierjarig durend Europese Interreg subsidieproject worden er drie Bio composiet -bruggen gerealiseerd welke via een slim sensorsysteem continu worden gemonitord op de veiligheid en het materiaalgedrag. De eerste Bio composietbrug is gerealiseerd op de Floriade Expo 2022.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerpen & bestekken, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook verzorgen wij de financiële afwikkeling van het gemeentelijke deel van het project. In samenwerking met de projectpartners zijn de bestekstekeningen en de contractstukken opgesteld ook hebben wij de werkzaamheden gecontracteerd en de uitvoering van de werkzaamheden begeleid.

Opdrachtgever: Gemeente Almere en Interreg

Contractvorm: RAW