Gestelseweg – Brabantlaan

<strong>Gestelseweg – Brabantlaan</strong>

Het project betreft de aanpassing van het kruispunt Gestelseweg – Brabantlaan te ’s-Hertogenbosch. Dit kruispunt maakt deel uit van de hoofdinfrastructuur van de gemeente. De wens van de Opdrachtgever is het verbeteren van de verkeersveiligheid, hiervoor is een drempelconstructie gerealiseerd en is de ligging van het bestaand fietspad gewijzigd.

VEGM heeft in samenwerking met Roy Verstegen B.V. het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp opgesteld, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en een kostenraming.

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW