Glasvezelmonitoring Duin Zuid

<strong>Glasvezelmonitoring Duin Zuid</strong>

Het project betreft het leveren en aanbrengen van een glasvezelmonitoringssysteem voor het project Dijkreconstructie Almere Duin Zuid te Almere Poort.

Dit project betreft de aanleg van een duinlandschap over de primaire waterkering, de IJmeerdijk. Het systeem geeft inzicht in de vervormingen en zettingen van deze waterkering, die mogelijk kunnen optreden als gevolg van de aanleg van het duinlandschap. Het traject van de Dijkreconstructie heeft een lengte van ongeveer 800m.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Antea en Com & Sence.

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: UAV-GC