Herinrichting parkeerterrein Hoge Slagen

Herinrichting parkeerterrein Hoge Slagen

Het betreft het herinrichten van parkeerterrein Hoge Slagen te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de elementverharding, vervangen van kolk en huisaansluitingen, het realiseren van extra parkeergelegenheid en het vervangen van het groen.

VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst