Herinrichting zwembad Kwekkelstijn Rosmalen

<strong>Herinrichting zwembad Kwekkelstijn Rosmalen</strong>

Het project betreft het herinrichten van buitenruimte rondom het openbaar zwembad Kwekkelstijn te Rosmalen. In samenwerking met Roy Verstegen B.V. en de gemeente ’s-Hertogenbosch is het project in bouwteam voorbereid en uitgevoerd, De elementverharding en riolering is vervangen er zijn keerwanden geplaatst om de hoogte verschillen in het terrein op te vangen, grondwerkzaamheden zijn verricht en het groen is opnieuw aangeplant.

VEGM heeft in bouwteam het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp opgesteld, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en een kostenraming gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW