Oeverplan ’s-Hertogenbosch

Oeverplan ’s-Hertogenbosch

Het betreft het meerjarig onderhoudsplan  Oeverplan te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van beschoeiing en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Contractvorm: Best Value Dialoog UAV-gc