Oeverplan

<strong>Oeverplan</strong>

Het project betreft het Oeverplan voor de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van beschoeiing en waar mogelijk het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Functie: Projectleider

Contractvorm: UAV-GC (Best Value Dialoog)