Onderhoud asfalt ’s-Hertogenbosch

Onderhoud asfalt ’s-Hertogenbosch

Het betreft een onderhoudscontract voor  asfalt in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst