Onderhoud elementen ’s-Hertogenbosch

Onderhoud elementen ’s-Hertogenbosch

Het betreft een onderhoudscontract voor  elementen in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden aan de elementverharding.

Contractvorm: RAW-raamovereenkomst