Onderhoudsbestekken voor Bermen en watergangen Stichtse Vecht

<strong>Onderhoudsbestekken voor Bermen en watergangen Stichtse Vecht</strong>

Het project betreft het opstellen van een drietal bestekken voor het onderhoud van Bermen en watergangen voor de gemeente Stichtse Vecht.

VEGM heeft bestekken opgesteld inclusief bijlagen en besteksraming.

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Contractvorm: RAW