Paddenpoelen en zitelementen de Vallei

<strong>Paddenpoelen en zitelementen de Vallei</strong>

Het project betreft het aanleggen van betonnen paddenpoelen en zitelementen in de vallei te Almere Poort

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Roelofs

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: RAW