Planmatig onderhoud Bomen

<strong>Planmatig onderhoud Bomen</strong>

Het project betreft het planmatig onderhouden van alle bomen binnen de gemeentegrenzen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van bomen incl. rooien/frezen stobben, het snoeien van bomen, het planten van bomen, het leveren van bomen en het verplanten van bomen.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Roelofs

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: RAW + BPKV