Projecten

Zandsuppletie Almeerderstrand

Het project betreft uitbreiding van Almeerderstrand, in opdracht van gemeente Almere, door middel van zandsuppletie om meer ruimte te kunnen bieden aan evenementen.  En er wordt steenbestorting aangebracht om een luwte eiland te creëren ter bescherming van vogels. Het project is namelijk gelegen aan het IJmeer in een natura 2000 gebied. VEGM adviseert bij de […]

Lees meer

Zand plan Duin Almere

Het project betreft het aanleggen van een uniek stuk stad in een nieuw duinlandschap door het leveren en verwerken van 300.000 m3 zand, in opdracht van gemeente Almere. VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject en begeleid de BPKV procedure. Contractvorm: RAW + BPKV 

Lees meer

Bouwrijp maken Nobelhorst Almere

Het betreft het bouwrijp maken van Nobelhorst te Almere Poort in opdracht van gemeente Almere. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het opnemen en aanbrengen van funderingslagen, het opnemen en aanbrengen van asfalt en elementverhardingen, het verrichten van grondwerk en het aanbrengen van riolering, drainage en beschoeiingen. VEGM beheert het meerjarig raamcontract en stelt hiervoor plannen […]

Lees meer

Woonrijp maken Europakwartier blok P Almere

Het betreft het woonrijp maken van Europakwartier blok P te Almere Poort in opdracht van gemeente Almere. Het inrichten van de openbare ruimte met een omvang van ca. 3500 m² rondom het woningencomplex. VEGM adviseert bij de contractvorming,  toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject. Contractvorm: RAW

Lees meer

Woonrijp maken blok 16 & blok 18 Almere

Het betreft het woonrijp maken van blok 16 en blok 18 te Almere Buiten in opdracht van gemeente Almere. Het inrichten van de openbare ruimte rondom de  nieuwgebouwde woningcomplexen. VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject. Contractvorm: RAW

Lees meer

Beheersplan kunstwerken Almere

Het betreft het opstellen van een beheersplan met veiligheidseisen t.b.v. de inspecties van civieltechnische kunstwerken voor de gehele gemeente Almere in opdracht van de gemeente Almere in samenwerking met ingenieursbureau Antea. VEGM  adviseert & controleert contractstukken. Contractvorm: n.v.t.

Lees meer

Bouw- en woonrijp maken Korianderhof Almere

Het betreft het bouw- en woonrijp maken van inbreidingsproject Korianderhof te Almere stad in opdracht van gemeente Almere. De openbare ruimte wordt rondom de appartementen en woningen opnieuw ingericht. VEGM stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, het RAW contract, de kosten raming en verzorgt de aanbesteding. Contractvorm: RAW

Lees meer

Woonrijp maken Oppershof Bokhoven

Het betreft het woonrijp maken van Oppershof te Bokhoven in opdracht van gemeente ‘s-Hertogenbosch. De bouwwegen en inritten worden voorzien van definitieve bestrating rekening houdend met hemelwaterafvoer, afwatering en kantopsluiting. Daarnaast worden groenstroken en boomkuilen ingericht en afgewerkt. VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming. Contractvorm: […]

Lees meer

Herinrichting zwembad Kwekkelstijn Rosmalen

Het betreft het herinrichten van buitenruimte rondom het openbaar zwembad Kwekkelstijn te Rosmalen in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Alle elementverharding is vervangen, keerwanden zijn geplaatst en het groen is opnieuw ingericht VEGM inventariseert en stelt de ontwerp & bestek tekeningen op, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming. Contractvorm: n.v.t.

Lees meer

Rioolrevisie Parklaan Vlijmen

Het betreft het nieuw aangebrachte  HWA en DWA aan de Parklaan te Vlijmen  in kaart te brengen in opdracht van de Gemeente Heusden. VEGM verzorgt de inmeting en stelt de revisie tekening op Contractvorm: n.v.t.

Lees meer