Projecten

Oeverplan

Het project betreft het Oeverplan voor de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van beschoeiing en waar mogelijk het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Functie: Projectleider Contractvorm: UAV-GC (Best Value Dialoog)

Lees meer

Stedelijk Baggeren

Het project betreft het meerjarig onderhoudsplan Stedelijk baggeren te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van alle watervoerende watergangen binnen de gemeentelijke grenzen. Functie: Projectleider Contractvorm: RAW

Lees meer

Aanleg natuurvriendelijke oever Ertveldplas

Het project betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever aan de Ertveldplas te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van palen met wilgenwiepen Functie: Projectleider Contractvorm: RAW

Lees meer

Reconstructie Rompertpark

Het project betreft het reconstrueren van de oevers aan het Rompertpark te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het vervangen van een damwand voor een natuurvriendelijke oever om zo de aangrenzende percelen instant te houden en het vervangen van de beschoeiing. Functie: Projectleider Contractvorm: UAV-GC (Best Value Dialoog)

Lees meer

Aanleg parkeerterrein Hockeyclub

Het project betreft het aanleggen van parkeerterrein Hockeyclub ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een parkeerplaats waarvan de rijbaan in asfalt en de parkeervakken in betonstraatstenen de looppaden zijn gerealiseerd in gebakken materiaal. Het HWA is afgekoppeld het groen aangeplant en het openbaar gebied opnieuw ingericht zoals onder andere het plaatsen […]

Lees meer

Reconstructie Hoekkamp – Hogekamp

Het project betreft het reconstrueren van de Hoekkamp en Hogekamp te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het verwijderen van bomen, het plaatsen van bomen in nieuwe groeiplaatsen, het aanleggen van een nieuw asfalt fietspad, het vervangen van de fietsbrug, het verwijderen van de stuw en het vervangen van de hemelwater afvoer. Functie: Projectleider Contractvorm: RAW

Lees meer

Reconstructie Bokhovense Maasdijk

Het project betreft het reconstrueren van de Bokhovense Maasdijk te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het vervangen van het riool, het aanbrengen van puin en het aanbrengen van gebruikte gebakken dikformaten en het uitvoeren van een explosieven onderzoek. Functie: Projectleider Contractvorm: RAW

Lees meer

Woonrijp maken inbreidingsplan centrumplan Rosmalen

Het project betreft het woonrijp maken van het centrumplan Rosmalen. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een parkeerplaats in asfalt, het aanbrengen van natuursteen & gebakken elementverharding, aanbrengen van huis en kolkaansluitingen, aanbrengen van geluidsschermen en het inrichten van het groen en de openbare ruimte Functie: Senior Werkvoorbereider Contractvorm: RAW + BPKV

Lees meer

Renovatie Kooikerweg West

Het project betreft het reconstrueren van de Kooikerweg te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het realiseren van verhoogde fietspaden, het verwijderen van de asfaltverharding en slakkenfundering, het aanbrengen van puinfundering en asfalt, het vervangen van de elementen verharding, het vervangen van het rioleringsstelsel, het afkoppelen van het hemelwater en het vervangen van de openbare verlichting. […]

Lees meer

Reconstructie Hervensebaan

Het project betreft het reconstrueren van Hervensebaan te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de gehele teer houdende asfalt constructie inclusief de slakken fundering, element verharding vervangen, bomen verwijderen, groen herinrichten. Functie: Senior Werkvoorbereider Contractvorm: RAW + BKPV

Lees meer