Raamovereenkomst Activatie en gedragsbeïnvloeding 2022

<strong>Raamovereenkomst Activatie en gedragsbeïnvloeding 2022</strong>

VEGM heeft samen met ABR Activatie B.V. het raamcontract van de Gemeente Amsterdam voor activatie en gedragsbeïnvloeding op evenementen en evenementenachtige locaties verworven.

VEGM verzorgt het projectmanagement gedurende de looptijd van het contract, heeft het plan van aanpak geschreven en de inschrijving begeleid.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Contractvorm: Dienstverleningsovereenkomst