Raamovereenkomst dagelijks onderhoud Gemeente de Fryske Maeren

<strong>Raamovereenkomst dagelijks onderhoud Gemeente de Fryske Maeren</strong>

Het project betreft het opstellen van een bestek voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente de Fryske Maeren.

VEGM heeft de RAW- raamovereenkomst opgesteld inclusief bijlagen en besteksraming.

Opdrachtgever: Gemeente de Fryske Maeren

Contractvorm: RAW