Reconstructie parkeerterrein Venlo

Reconstructie parkeerterrein Venlo

Het betreft het reconstrueren van parkeerterrein op een industrieterrein te Venlo in opdracht van Starr Vastgoed. De werkzaamheden bestaan uit: het frezen van de bestaande deklaag, het repareren van schades in de onderlaag, het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het plaatsen van anti parkeer element en het herstellen van de elementverharding in openbaargebied.

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, de ontwerp & bestek tekening, hoeveelhedenstaat, kosten raming, toets offertes, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op. Stemt het project af  met de opdrachtgever en andere betrokkenen en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Contractvorm: n.v.t.