Reconstructie parkeerterrein

<strong>Reconstructie parkeerterrein</strong>

Het project betreft het reconstrueren van parkeerterrein op een industrieterrein te Venlo in opdracht van Starr Vastgoed. De werkzaamheden bestaan uit: het frezen van de bestaande deklaag, het repareren van schades in de onderlaag, het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het plaatsen van anti parkeer element en het herstellen van de elementverharding in openbaargebied.

VEGM inventariseert en stelt een plan van aanpak op, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming, toets offertes, verzorgt de uitvoering en houdt hier toezicht op. Stemt het project af met de opdrachtgever en andere betrokkenen en verzorgt de financiële afwikkeling van het project.

Opdrachtgever: Starr Vastgoed

Contractvorm: RAW

Omvang: € 150.000, –