Reconstructie Rompertpark

<strong>Reconstructie Rompertpark</strong>

Het project betreft het reconstrueren van de oevers aan het Rompertpark te ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit: het vervangen van een damwand voor een natuurvriendelijke oever om zo de aangrenzende percelen instant te houden en het vervangen van de beschoeiing.

Functie: Projectleider

Contractvorm: UAV-GC (Best Value Dialoog)