Renovatie De Baken ’s-Hertogenbosch

Renovatie De Baken ’s-Hertogenbosch

Het betreft het renoveren van De Baken te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch.

De werkzaamheden bestaan uit: het renoveren van het riool, het afkoppelen van het hemelwater, het toepassen van waterberging onder de elementverharding, het vervangen van de elementverharding en het vervangen van de openbare verlichting.

Contractvorm: RAW