Rioolrevisie Parklaan Vlijmen

Rioolrevisie Parklaan Vlijmen

Het betreft het nieuw aangebrachte  HWA en DWA aan de Parklaan te Vlijmen  in kaart te brengen in opdracht van de Gemeente Heusden.

VEGM verzorgt de inmeting en stelt de revisie tekening op

Contractvorm: n.v.t.