Stedelijk Baggeren ’s-Hertogenbosch

Stedelijk Baggeren ’s-Hertogenbosch

Het betreft het meerjarig onderhoudsplan  Stedelijk baggeren te ’s-Hertogenbosch in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van alle watervoerende watergangen binnen de gemeentelijke grenzen. Contractvorm: RAW