Stichtsekant

<strong>Stichtsekant</strong>

Dit project betreft de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark Stichtsekant met een omvang van 128 hectaren. Dit gehele gebied dient in verschillende fase bouwrijp gemaakt te worden.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de ontwerpen & bestekken, hoeveelhedenstaten, kostenramingen en offertes. Verzorgt, en voert de voorbereiding en realisatie van projectteam bijeenkomsten uit. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook verzorgen wij de financiële afwikkeling van het project.

In samenwerking met Arcadis zijn een tweetal bestekken opgesteld Het eerste bestek betreft een zandbestek voor het leveren en aanbrengen van 200.000 M3 zand in een voorbelasting, Het tweede bestek betreft een Raamovereenkomst voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein.

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contractvorm: RAW & RAW-Raamovereenkomst + BPKV