Vervanging schakelkasten rioolgemalen

<strong>Vervanging schakelkasten rioolgemalen</strong>

Het project betreft het vervangen van de schakelkasten van de rioolgemalen op een zo duurzaam mogelijke wijze door onder andere het toepassen van herbruikbaarheid, circulariteit en modulariteit op de te vervangen onderdelen.

VEGM adviseert in de contractvorming en stelt hiervoor plannen van aanpak op, draagt zorg voor de voorbereiding en stuurt dit aan, toetst de contracten. Stemt het project af met de beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie en met nutsbedrijven en derden. Ook begeleiden wij de gehele Europese aanbestedingsprocedure. Het project is voorbereid in samenwerking met Roelofs

Opdrachtgever: gemeente Almere

Contractvorm: RAW-Raamovereenkomst + BPKV