Vitalisering Sparrenburg

<strong>Vitalisering Sparrenburg</strong>

Het project betreft het vitaliseren van de wijk Sparrenburg te Rosmalen. De werkzaamheden bestaan uit: het vernieuwen en herstraten van de elementverharding, aanleggen van groeiplaatsen voor de bomen, het vervangen van de kolken en huisaansluitingen en het toepassen van waterberging onder de elementverharding.

VEGM inventariseert, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenramingen.

Opdrachtgever: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW- Raamovereenkomst