Woonrijp maken Balkbrug-Oost

<strong>Woonrijp maken Balkbrug-Oost</strong>

Het project betreft het woonrijp maken van Mooiland te Empel de werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van voetpaden, waterpartijen, grondwallen, beplanting en een parkeerterrein.

VEGM inventariseert, stelt het voorlopig ontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp op, het RAW-bestek, de hoeveelhedenstaat en maakt een kostenraming.

Opdrachtgever: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Contractvorm: RAW