Woonrijp maken blok 16 & blok 18 Almere

Woonrijp maken blok 16 & blok 18 Almere

Het betreft het woonrijp maken van blok 16 en blok 18 te Almere Buiten in opdracht van gemeente Almere. Het inrichten van de openbare ruimte rondom de  nieuwgebouwde woningcomplexen.

VEGM adviseert bij de contractvorming, toetst offertes, controleert contractstukken en verzorgt het aanbestedingstraject.

Contractvorm: RAW